Werkgelegenheid

Goed onderwijs, gezonde leeftomstandigheden, een mooie toekomst… Het zijn zaken die we hie rin /Nederland voor onze kinderen bijna vanzelfsprekend vinden. In Congo is dit echter heel anders. Veel gezinnen hebben daar nauwelijks inkomen en zoeken dagelijks naar mogelijkheden om aan de armoede te ontkomen.

Stichting LAM wil zich inzetten voor gezinnen en Feshi en omgeving, waarbij het vooral gaat om structurele hulp aan achtergestelde kinderen en vrouwen. Wij willen hen helpen voorzien in zaken die hen de kans geven een betere toekomst voor zichzelf te bouwen.