Doneer!

Met uw financiƫle steun zijn we straks in staat de bevolking van Feshi en omgeving te voorzien van veel onderwijsmateriaal. We kunnen de jongeren helpen te bouwen aan hun toekomst. Helpt u mee de transporten mogelijk te maken?

Wat kun u doen?
– Ons structureel steunen door donateur te worden
– Een eenmalige gift storten op de bankrekening van de stichting
– Acties ondersteunen die via de website of social media bekend worden gemaakt
– Onderwijsmaterialen schenken (o.a. pennen, schriften, potloden).

Doneer! En wordt vriend van Merckys
Schenk uw donatie op rekening NL92INGB0004279847 t.n.v. Stichting LAM

Donateurs kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief.
Tevens wordt er na ieder transport een handgemaakt item uit Feshi verloot onder de donateurs.

Ook op andere manieren kunt u de stichting steunen
De firma Van Deuveren Transport BV helpt de stichting door ruimte in een loods beschikbaar te stellen voor de opslag van hulpgoederen die worden verzameld. Tevens helpen zij door een container beschikbaar te stellen voor het transport.

Het Financieel Adviesbureau Barneveld heeft geholpen met de realisatie van de folder, zowel bij de vormgeving als de bekostiging van de eerste oplage.

Ook bedrijven, scholen of andere instellingen kunnen steun bieden. Bijvoorbeeld door spullen die overbodig of vernieuwd worden te schenken aan de stichting. Denk hierbij aan meubilair, gereedschap, computers, schoolborden of andere beroeps- of onderwijsmaterialen. Indien u twijfelt of u misschien een nuttige bijdrage kunt leveren, neemt u dan graag contact op. U kunt ons bereiken via info@stichtinglam.nl

ANBI-goedkeuring
Voor de genoemde ondersteuning is de stichting geheel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en giften.
De belastingdienst heeft Stichting LAM aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat u uw donatie mag verrekenen met uw inkomstenbelasting.