Vervoer

Om u een beeld te geven van de status van de wegen van en naar Feshi: die zijn niet altijd even goed. Soms moet men het op een veelgebruikte route zelfs doen met een paar planken over een slootje. Het verbeteren van zowel wegen als het beschikbaar stellen van vervoersmiddelen die deze wegen aan kunnen is daarom één van de belangrijke doelen van Stichting LAM.