Merckys

Merckys Wakonda Fondu, is als asielzoeker uit Congo in Enschede terecht gekomen. Hij zet zich in voor hulp aan de inwoners van zijn vroegere woonplaats Feshi in het bijzonder. Er is voor dat doel een hulporganisatie opgericht, Les Amis de Merckys. Die club telt inmiddels ruim zeventig vrijwilligers en richt zich vooral op achtergestelde groepen zoals vrouwen en kinderen. Het gaat om de versterking van de maatschappelijke positie van deze mensen.